นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้าจากร้าน Be4uShop

กรณีได้รับสินค้าแล้วไม่พอใจกับสินค้า (ภายใน 7 วัน)

 1. ทางบริษัทฯ ยินดีรับคืนสินค้า ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าสามารถนำสินค้ามาเปลี่ยน/คืนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีที่ลูกค้าไม่พอใจสินค้าที่ได้รับ ไม่ตรงกับคุณสมบัติตามที่โฆษณา
  • กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้า มีสภาพกล่องบุบ ฉีกขาดไม่สมบูรณ์
  • กรณีที่สินค้าชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า สามารถทำเรื่องคืนเงินได้ทันที  หรือ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ในราคาที่เทียบเท่า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

รับประกัน1ปี

กรณีสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน 1 ปี (ที่มี logo รับประกัน 1 ปีอยู่ในหน้ารายละเอียดสินค้า)

 • สินค้าที่ได้รับประกัน 1 ปี หากเกิดการชำระเสียหายจากการใช้งาน สามารถส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ทันที (*** ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า ***)
 • การรับประกันไม่รวม การชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟตก ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้)
 • การรับประกัน ไม่รวมความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง
 • การรับประกันสินค้า จะไม่รวมถึงกรณี ที่เกิดจากจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น รอยคราบสนิม, คราบอ๊อกไซด์, คราบน้ำ เป็นต้น
 • การรับประกันสินค้า จะไม่รวมถึงกรณีที่มีการแกะ หรือ เปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ

วิธีการส่งคืน หรือ เคลมสินค้าจากร้าน Be4uShop

ในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้า (Customer Service) ที่เบอร์โทรศัพท์ 090-894-0494 หรือ Line Id : @be4ushop ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-19.30 น.
เพื่อแจ้งความประสงค์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอส่งเปลี่ยน/คืนสินค้า ทางร้านจะ support ค่าจัดส่งการคืนสินค้า สูงสุดที่ 40 บาทต่อชิ้น

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า